Slime mold pattern

De eerste editie van de BioLogic workshop vond plaats, met als doel het verkennen van en experimenteren met mogelijke manieren om kunstmatige systemen te ontwerpen, door het combineren van digitale strategieën en levend materiaal. De gekozen levende hoofdpersoon van de hele ervaring is een micro-organisme geweest, de Physarum polycephalum, beter bekend als de slijmzwam (the slime mold).

Slijmzwammen zijn noch planten noch dieren noch schimmels, maar ze kunnen worden beschouwd als een hybride levend organisme met een unieke ontwikkelingscyclus en gedrag. Ook bekend als myxomycetes zijn ze een groep van heterotroph organismen die organische substraten te gebruiken om chemische energie te krijgen voor hun levenscyclus.
Tijdens de workshop hebben we gebruik gemaakt van een bepaald soort slijmzwam genaamd Physarum polycephalum; deze vormt reuzencellen met meerdere kernen (plasmodia). Plasmodia kunnen snel bewegen, wel een centimeter per uur. Ader-achtige structuren  ontwikkelen zich binnen de verschillende centimeter-grote reuze cellen met maximaal enkele miljoenen-celkernen en ze functioneren als menselijke spieren. Ze trekken samen en ontspannen iedere minuut en daardoor pomp celcytoplasma heen en weer.

Een van de meest bekende eigenschappen van de slijmzwam en met name de Physarum polycephalum, is hun vermogen om een groot aantal problemen op te lossen, van computationele geometrie tot logica: de slijmzwam lijkt de “master” van optimalisatie als het gaat om 2 punten te verbinden, bewegend van één punt naar een ander via de kortste weg.

Vanwege mijn achtergrond in printdesign was het onderzoeken van het gedrag van de slijmzwam op hetzelfde patroon – waarbij de slijmzwam telkens op een andere startplek werd geplaatst – het meest interessant.

Zou het agar patroon het groeipatroon van de slijmzwam beïnvloeden? Helaas werden de 3 geprinte petrischaaltjes besmet tijdens het drukproces met de vloeibare havermout. Alleen de 4de die havermout vlokken had als extra voedingsbodem, toonde een onvoorspelbare groei. Mijn verwachtingen waren dat rond de voedinsbodem meer groei zou zijn, maar de slijmzwam heeft zijn eigen manier van groeien. De tijdsverloop van 10 dagen geven je een beter idee van hoe de infecties groeiden; soms woekerend, soms op één plaats blijvend. En dat heeft me mooie microscopische foto’s opgeleverd.

Er zijn verslagen van dit onderzoek op CO-DE-IT , WAAG en Officina Corpuscoli als je meer wilt lezen over het BioLogic project.

logo_codeit_waag_wasp