Monitoring textile

Schadelijke bacteriën zijn een gevaar voor ieders gezondheid. Zo zijn er in mei 2012 vijf afdelingen van het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gesloten vanwege een uitbraak van een multi-resistente bacterie. Op dit moment worden deze uitbraken vaak te laat gesignaleerd omdat het met de huidige technologie niet mogelijk is om een continue monitoring te doen. Monitoring textile is een textiel dat met een verkleuring reageert op bepaalde micro-organismen (bacteriën en virussen). Door Monitoring textile te verwerken in beddengoed in ziekenhuizen en andere zorginstellingen worden patiënten continue gemonitord, waardoor besmetting direct gedetecteerd wordt en een uitbraak wordt voorkomen!

Ook buiten het ziekenhuis kan deze technologie worden toegepast, bijvoorbeeld ter bevordering van de hygiëne in de keuken in de vorm van een vaatdoek of theedoek. De doeken worden dan altijd op tijd gewassen en zijn niet meer, zoals nu vaak het geval is, vuiler dan het aanrecht.

Monitoring textile is een concept, en is derhalve nog niet als product in de handel verkrijgbaar. Mocht u interesse hebben om het concept nader te onderzoeken, dan kunt u contact opnemen met ons.

Gevolgen voor het dagelijks leven

Beloftes: In het ziekenhuis hele afdelingen continue monitoren op pathogene micro-organismen zonder extra mensen in te zetten of kostbare tests te doen. Een moleculaire test, op dit moment de snelste manier om een micro-organisme aan te tonen, kost circa € 700,- en 4 manuur. Deze kan niet continue op alle patiënten worden uitgevoerd. Het monitoren van deze technologie in beddengoed verwerkt kost slechts enkele seconden en kan uitgevoerd worden tijdens de normale verzorging van de patiënt door het verplegend personeel.

Signalering van micro-organismen op huishoudtextiel ter bevordering van de hygiëne. Uit onderzoek is gebleken dat men de vaatdoekjes gemiddeld twee weken op het aanrecht laat liggen. Via de vaatdoek kunnen bacteriën in het eten terechtkomen en zo voedselinfecties veroorzaken. Door deze signalering wordt duidelijk aangegeven dat de aanvaardbare hoeveelheid bacteriën is overschreden.

Angsten: Langetermijneffecten van het in aanraking komen met danwel binnenkrijgen van deze biosensoren. De gezondheidrisico’s zijn moeilijk te meten. De angst dat men deze biosensoren bijvoorbeeld binnenkrijgt met de koffie uit een kopje dat afgedroogd is met een Monitoring textile theedoek.

Technologische haalbaarheid

In de garens waarmee textiel geweven wordt, worden specifieke receptoren verwerkt die reageren op een bepaald micro-organisme, of op stoffen die wijzen op de aanwezigheid van dat micro-organisme. Deze receptoren geven een signaal af waardoor verkleuring van het textiel in gang gezet wordt wanneer een micro-organisme bindt aan de receptor. De kleur geeft aan om welk organisme het gaat. Monitoring textile is gebaseerd op bio-interaction en bioluminescence.

Onderzocht moet worden wat er als verkleurende stof gebruikt, bijvoorbeeld bewegende pigment korrels zoals bij een kameleon, erythroforen zoals van de siamese kempvis of fluoriserende eiwitten als van een kwal. Daarnaast is het van belang te weten of er een mogelijkheid is de reactie teniet te doen zodat Monitoring textile meerdere malen gebruikt kan worden. Hoe reageert Monitoring textile op water, wasmiddelen, zon- danwel daglicht. Hoe goed blijft de technologie in het textiel zitten. Hoe kunnen we een onjuiste diagnose vermijden.