KET4CP funding granted for start scale-up of biomass

De productiesector is van groot belang voor Europa in termen van waardecreatie en werkgelegenheidspotentieel. Vooral Aziatische landen zijn opgeklommen tot de top van de maakindustrie, waardoor de concurrentie steeds heviger wordt. Om concurrerend te blijven, moeten kleine en middelgrote productiebedrijven in Europa hun innovatiecapaciteiten versterken door de integratie en het gebruik van sleuteltechnologieën (KET’s).

Binnen deze context worden schone productieprocessen gezien als een sleutelonderdeel van een nieuwe industriële revolutie en als een cruciale concurrentiefactor: naar verwachting zullen fabrieken van de toekomst zeer energie- en materiaalefficiënte processen gebruiken, hernieuwbare en gerecyclede materialen gebruiken, en in toenemende mate duurzame bedrijfsmodellen die verschillende componenten van de waardeketen samenbrengen hanteren om productieprocessen te optimaliseren.

Het door de EU gefinancierde project KET4CleanProduction (KET4CP) stelt de strategische doelstellingen vast: het MKB helpen hun uitdagingen op het gebied van schone productie op te lossen en – als resultaat – duurzaam, innovatief en concurrerend te blijven. Door het gebruik van geavanceerde fabricagetechnologieën en verwante sleuteltechnologieën (KET’s) aan te moedigen, zouden hun productieprocessen moeten upgraden naar een energie- en materiaalefficiëntere staat.

NEFFA heeft Europese financiering van KET4CP gekregen om de eerste stappen te zetten in de opschaling van MycoTEX. In 2021 lanceren we ons verbeterde, duurzame en flexibele materiaal.

” A very innovative idea for textile fabrication avoiding many of the wasteful steps of traditional methods. It is quite clear the company has the necessary resources to take the technology to market.”


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 777441.